Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

The GorgonThe Gorgon (1964)

Film's tagline A Monster With the Power to Turn Living Screaming Flesh Into Stone!

directed by Terence Fisher, starring Christopher Lee, Peter Cushing and Barbara Shelley

(more on the film HERE)

Δεν υπάρχουν σχόλια: