Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

black-on-white and white-on-black

Literally black-figure and white-figure vases in the window of a large department store in Athens as it appeared last month.

Δεν υπάρχουν σχόλια: