Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Olympic airways

On April 6, 1957, Aristotle Onasis founded Olympic airways.

The message on the bottom says "the culture of Greek hospitality in relief"


Δεν υπάρχουν σχόλια: