Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Minos mint

Sometimes all I have to do to find the next post on this blog is to open a drawer. 

This is what I found in my grand-mother's house in Thessaly. 

Here it is: Minos Mint Tea 




with an appropriate symbol: a set of Horns of Consecration. Enjoy!










Δεν υπάρχουν σχόλια: