Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Playing the Amphipolis Game

A recent visit to a local Greek toy store revealed this new treasure, inspired by the recent finds in Amphipolis. 


As it is, it seems that Amphipolis inspires many games. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: