Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Jayne Mansfield appreciating greek antiquitiesJayne Mansfield with Venus de Milo

Jayne Mansfield at the Parthenon (1957)


******

Photograph featured on the cover of E. Yalouri, The Acropolis: Global Fame, Local Claim (2001)

Δεν υπάρχουν σχόλια: