Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Monsieur VenusBuster Keaton posing as Venus di Milo (with hat and boots)

******

Photograph featured on the cover of Andrew Ross' No Respect: Intellectuals and Popular Culture (Routledge 1989)

Δεν υπάρχουν σχόλια: