Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Strangest Discobolus ever?

Strangest Discobolus ever?

Well, you may judge for yourselves. This is a clip from the BabyTV channel. 

Makes you think a lot about all the cliches regarding Greek identity. Δεν υπάρχουν σχόλια: