Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010

Help Greece NowGive Today to the Greek war relief
Registered with U.S. State Department no. 390


World War II poster featuring the Parthenon and the Hermes of Praxiteles

Δεν υπάρχουν σχόλια: