Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

One Touch of Venus

One Touch of Venus (1948)

Film's tagline The Gal who Invented Love!

directed by William A. Seiter, starring Ava Gardner, Robert Walker

(more on the film HERE)

Δεν υπάρχουν σχόλια: